Turistička agencija Olimpturs u saradnji sa kompanijom Sava Osiguranje nudi grupne i individualne polise međunarodnog putnog osiguranja čiija pokrivenost iznosi 30.000 evra.

Bezbrižan put počinje ugovaranjem osiguranja

Odlazak na put uvek u sebi sadrži određenu dozu neizvesnosti i nepredvidivosti jer naša destinacija nam nije nikada do kraja poznata i naš boravak može krenuti potpuno drugim pravcem od planiranog. Ukoliko se tako nešto i dogodi, uz polisu putničkog zdravstvenog osiguranja najveći deo briga prepuštate Vašem osiguravaču.

Po novim Uslovima, koji važe od 01.12.2017. godine, mogu se osigurati zdrava lica od 0 meseci do navršenih 80 godina života, koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Republici Srbiji.

Premije osiguranja su izuzetno povoljne ako se ugovara osiguranje za grupu osiguranika (6 i više) ili za celu porodicu.