Evropska unija je uvela nova pravila za prelazak šengenske granice državljanima zemalja koje su izvan Evropske unije, gde spada i Srbija. Nova pravila su uvedena još pre nekoliko godina, tačnije 26. juna 2013. (EU 610/2013) i predstavljaju modifikaciju pravila koja su važila ranije (EU 562/2006). Nova pravila su stupila na snagu od 19. jula 2013, a odnose se na važnost pasoša neevropskih (EU) državljana. Svi putnici koji od tog dana ulaze u zonu Šengena moraju da imaju pasoš koji je validan najmanje tri meseca nakon planiranog datuma povratka iz zemalja Šengena, a pasoš takođe ne sme da bude stariji od 10 godina. Nova pravila se primenjuju i za ulazak u Bugarsku, Hrvatsku i Rumuniju.