Nova Godina

Ohrid Nova Godina autobusom iz Niša – 4 dana / 2 noćenja

STRUGA – VEVČANI – MANASTIR SVETI NAUM – BILJANINI IZVORI
4 dana / 2 noćenja
Autobusom
ohrid makedonija metropole olimpturs
PREPORUKA

Ohrid Nova Godina autobusom iz Niša – 5 dana / 3 noćenja

SV. NAUM - BITOLJ - STRUGA - VEVČANI
5 dana / 3 noćenja
Autobusom