Nova Godina

Beč Nova Godina – 5 dana / 2 noćenja

Beč – Dunavski toranj – Prater – Baden /Bratislava – Dvorac Šenbrun – Outlet Parndorf
5 dana / 2 noćenja
Autobusom

Beč Nova Godina – 6 dana / 3 noćenja

Beč – Dunavski toranj – Prater – Grac – Bratislava/Baden – Dvorac Šenbrun – Outlet Parndorf
6 dana / 3 noćenja
Autobusom