6 dana / 3 noćenja
Trajanje
Autobusom
Prevoz
Da
Vodič
Noćenje sa doručkom
Usluga

CENA PAKET ARANŽMANA – USLUGA NOĆENJA SA DORUČKOM, PREVOZ I OBILASCI

toskana italija metropole olimpturs cene

U cenu je uračunato:

organizovan prevoz modernim turističkim autobusom po programu,
3 noćenja sa doručkom u hotelu 3* u 1/2 ili 1/2+1 sobama u Montecatini Termama,
usluge organizacije putovanja i turističko vođstvo puta

U cenu nije uračunato:

individualni troškovi putnika, ekstra usluge i troškovi koji nisu obuhvaćeni datim programom,
obavezna doplata za boravišnu taksu, 1€ po osobi po noći (plaća se u agenciji)
ulaznice za mesta koja se posećuju,
međunarodno putno zdravstveno osiguranje

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI

 • FIRENCA: 35 €
 • SAN GIMIGNANO I SIENA: 30 €
 • PIZA: 30 €

Ceo paket fakultativnih izleta –  85€.

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa, zavise od broja prijavljenih putnika i u organizaciji su lokalnog inopartnera. Cena se sastoji od troškova rezervacije, organizacije, troškova prevoza, angažovanih vodiča…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizaotor može ponuditi zainteresovanim putnicima korigovanu cenu koristeći gradski/međugradski javni saobraćaj.

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA

– 69€ prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja u gotovom, čekovima ili administrativnom zabranom

– platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:

 • 70€
1

1. dan petak, 26.04./Žitorađa-Niš

Polazak iz Žitorađe u dogovoreno vreme. Vožnja auto putem sa pauzom po potrebi i graničnih formalnosti. Nastavak vožnje kroz Hrvatsku i Sloveniju.

2

2. dan subota, 27.04./ Bolonja-Montekatini

Dolazak u Bolonju i sledi obilazak grada: crkva San Francesko, Neptunova fontana, Piazza Maggiore, Bazilika Svetog Petronija, Palazo Comunale, Palazzo di Archiginasio – prvobitno sedište Bolonjskog univerziteta, Piazza Svetog Stefana. Slobodno vreme za individualna razgledanja i nastavak puta ka Montekatiniju. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3

3. dan nedelja, 28.04./Montekatini-Piza

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili fakulativni izlet do Pize. Po dolasku u Pizu sledi obilazak Piazze dei Miracoli: Katedrala, Krstionica, Campo Santo, Krivi toranj – zvonik Katedrale. Slobodno vreme. Povratak u Montekatini. Noćenje.

4

4. dan ponedeljak, 29.04./Montekatini-Sijena-San Gimignano

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili fakulativni izlet do Sijene i San Gimignana. Po dolasku u Sijenu razgledanje grada: Crkva San Domenico, Piazza Salimbeni, Katedrala iz XII veka, šetnja kroz čuvene sijenske kontrade. U centru Sijene se nalazi  jedan od najlepših trgova Italije poznat po Paliu – festivalu sa konjskim trkama. Slobodno vreme sve do polaska za San Gimignano – mali srednjovekovni grad sa dobro očuvanim gradskim ambijentom iz XIII i XIV veka. Po dolasku u San Gimignano razgledanje grada. Slobodno vreme sve do povratka za Montekatini. Noćenje.

5

5. dan utorak, 30.04./Montekatini-Firenca

Doručak. Napuštanje hotela, slobodno vreme do polaska ili fakultativni izlet u Firencu. Po dolasku sledi obilazak grada: Piazza Santa Maria Novella, Crkva San Lorenzo, Kapele Mediči, Katedrala Santa Maria del Fiore, Bruneleskijeva kupola, Djotov zvonik, Krstionica, Piazza Sinjoria, Galerija Uffici, Ponte Vecchio… Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme okupljanje i polazak za Srbiju. Vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

6

6. dan sreda, 01.05./Niš-Žitorađa

Dolazak na mesto polaska u jutarnjim časovima (zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima). Kraj programa.

INFORMACIJE  U  VEZI  SMEŠTAJA:

 • Planiran hotel za smeštaj grupe je Hotel Savona 3* Montecatini lil sličan.
 • Organizator zadržava pravo smeštaja grupe u sličan hotel po kvalitetu, lokaciji i uslugama.
 • Smeštaj je u 1/2 sobama ili 1/2 sa pomoćnim/dodatnim krevetom.
 • Doručak je na bazi samoposluživanja.
 • Opis smeštajnih objekata je informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, pogled, mini-bar, TV SAT…).
 • Dostupnost wifi mreže u hotelima je varijabilna (u sobi, holu hotela, recepciji…). Agencija ne garantuje kvalitet mreže i dostupnost interneta u celom hotelu.
 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Italiji.
 • U momentu objave ovog programa nema posebnih restikcija za ulazak građana Republike Srbije u Italiju.
 • Svi putnici su u obavezi da poštuju aktuelne mere od strane R. Srbije i Italije tokom putovanja i realizacije programa.
 • Raspored sedenja je odrđen momentom rezervacije, kompjuterski, a putnik je dužan da prihvati mesto po odrešenom rasporedu.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem Agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije. Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično).
 • Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Obavezno proverite važnost pasoša/lične karte (važeći min. još 6 meseci).
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata/ambasade o uslovima koji važe za ulazak.
 • Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R. Srbije ili ulaz na teritoriju  Italije i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika. Preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, licenca OTP br. 217/2021, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

Ovlašćeni subagent: „OLIMPTURS“ – Niš, TPC KALČA I sprat, lok. B-60, tel. 018/206-666

Toskana Italija Metropole Olimpturs

  Popunite potrebne podatke i pošaljite upit za ovaj paket. Upit je informativnog karaktera i ne stvara nikakvu obavezu. Odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.

  GODINE DECE (u vreme putovanja)

  GODINE DECE (u vreme putovanja)

  GODINE DECE (u vreme putovanja)

  GODINE DECE (u vreme putovanja)