6 dana / 3 noćenja
Trajanje
Autobusom
Prevoz
Da
Vodič
Noćenje sa doručkom
Usluga

CENA PAKET ARANŽMANA – USLUGA NOĆENJA SA DORUČKOM, PREVOZ I OBILASCI

08.11.-13.11.2023.

175€ po osobi

U cenu je uračunato:

prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
smeštaj u Pragu (3 noćenja sa doručkom – švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
panoramsko razgledanje grada sa vodičem,
troškovi organizacije i vođenja aranžmana
usluge licenciranog pratioca grupe

U cenu nije uračunato:

međunarodno zdravstveno osiguranje sa pokrićem za COVID za ceo period boravka (izdaje se u agenciji)

osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja
gradsku komunalnu taksu za Prag – za hotel 3* 2 eura po osobi po noćenju (plaća se na recepciji hotela)
ulaznice i fakultativni izleti

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI

(podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

 • Krstarenje Vltavom –15€,
 • Karlove Vari – 25€,
 • Drezden – 30€

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

POPUSTI I DOPLATE

 • doplate za 1/1 sobe (na upit)
 • doplate za izbor posebnog sedišta u autobus (1000 rsd. po osobi)

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA

 • Aranžman se može platiti u celosti gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.
 • Rezervacija 50€, ostatak do 14 dana pre polaska.
 • Ostatak aranžmana, moguće je platiti na 5 mesečnih rata, deponovanjem čekova, adm. zabrane ili kreditnom karticom.
1

1. dan Prokuplje - Niš –Beograd – Prag

Polazak iz Prokuplja, oko 17:00h, vožnja preko Niša do Beograda sa usputnim zadržavanjima. Nastavak vožnje kroz Mađarsku, Slovačku i Češku uz usputne pauze.

2

2. dan Prag

Dolazak u Prag u prepodnevnim časovima. Panoramsko pešačko razgledanje grada u pratnji vodiča: Hradčani – praški dvorac katedrala Sv. Vita, novi i stari kraljev dvorac, Zlatna ulica, Mala strana… (za obilazak navedenih lokaliteta ulaznice se kupuju na licu mesta, u slobodno vreme). Staro mesto – Karlov most, bista Karla IV, jevrejska četvrt, Staromestanski trg, kula Orloj, Tinska crkva, spomenik Janu Husu, Vaclavske namesti. Nakon razgledanja grada smeštaj u hotelu. Slobodno veče u Pragu. Noćenje.

3

3. dan: Prag – Drezden

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativni odlazak na celodnevni izlet do Drezdena. Ovaj grad koji se nalazi u Nemačkoj je prepun kulturno-istorijskih spomenika iz srednjeg veka, kao i onih iz vremena jugend i bauhaus stilova rođenih krajem 19. i početkom 20. veka. Po dolasku sledi obilazak grada: Opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata u okviru koje je čuveni „Zeleni trezor“, palata Tašenberg, deo nekadašnjih gradskih zidina. Povratak u Prag u popodnevnim časovima. Noćenje.

4

4. dan: Prag – Karlove Vari

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativni izlet do Karlovih Vari, čuvenom češkom banjskom lečilištu, poznatom po svojih 12 termalnih izvora, proizvodnji rakije Beherovke i oblandi. Povratak u Prag. Slobodno veče za individualne obilaske. Povratak u hotel. Noćenje.

5

5. dan Prag – krstarenje Vltavom

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno krstarenje Vltavom u trajanju od sat vremena. Slobodno vreme do polaska za Srbiju, polazak u popodnevnim satima. Putovanje kroz Slovačku i Mađarsku uz usputne pauze radi odmora, osveženja i graničnih formalnosti.

6

6. dan Beograd – Niš- Prokuplje

Dolazak u Niš, Prokuplje u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

Ime hotela biće poznato najkasnije 7 dana pre polaska. Opis hotela sa kojim agencija sarađuje  je u nastavku.

Hotel Abito 3*, širi centar grada, usluga- doručak, sobe 1/2 i 1/2+1, TWC,TV , telefon i mini bar, wi fi

Hotel Globus 3*- širi centar grada, usluga- doručak, sobe 1/2 i 1/2+1, TWC,TV , telefon i mini bar, wi fi

Hotel Meritum 3*– širi centar grada, usluga- doručak, sobe 1/2 i 1/2+1, TWC,TV , telefon i mini bar, wi fi

Hoteli su sa 3*u širem centru navedene destinacije ili okolini.

Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera.  Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih

objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV SAT…)

 • Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Češkoj.
 • U momentu objave ovog programa nema posebnih restikcija za ulazak građana Republike Srbije u Češku.
 • Svi putnici su u obavezi da poštuju aktuelne mere od strane R. Srbije i R. Češke tokom putovanja i realizacije programa.
 • Raspored sedenja je određen momentom rezervacije, kompjuterski, a putnik je dužan da prihvati mesto po odrešenom rasporedu.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično).
 • Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Obavezno proverite važnost pasoša (važeći min. još 6 meseci).
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata/ambasade o uslovima koji važe za ulazak.
 • Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R. Srbije ili ulaz na teritoriju Češke i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, licenca OTP br. 217/2021, kao organizatora putovanja. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.
 • Preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

Ovlašćeni subagent: „OLIMPTURS“ – Niš, TPC KALČA I sprat, lok. B-60, tel. 018/206-666

Prag Ceska Metropole Olimpturs

  Popunite potrebne podatke i pošaljite upit za ovaj paket. Upit je informativnog karaktera i ne stvara nikakvu obavezu. Odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.

  GODINE DECE (u vreme putovanja)

  GODINE DECE (u vreme putovanja)

  GODINE DECE (u vreme putovanja)

  GODINE DECE (u vreme putovanja)