5 dana / 3 noćenja
Trajanje
Autobusom
Prevoz
Da
Vodič
Noćenje sa doručkom
Usluga

CENA PAKET ARANŽMANA – USLUGA NOĆENJA SA DORUČKOM, PREVOZ I OBILASCI

budva crna gora metropole olimpturs cene

U cenu je uračunato:

organizovan prevoz modernim turističkim autobusom po programu,
3 noćenja sa doručkom u smeštaju Rio Budva u 1/2 ili 1/2+1 sobama,
usluge organizacije putovanja i turističko vođstvo puta

U cenu nije uračunato:

individualni troškovi putnika, ekstra usluge i troškovi koji nisu obuhvaćeni datim programom,
obavezna doplata za boravišnu taksu, 3€ za sve vreme boravka (plaća se u agenciji)
ulaznice za mesta koja se posećuju,
međunarodno putno zdravstveno osiguranje

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI

 • Dubrovnik – 35€,
 • Kotor – 15€
 • Herceg Novi – praznik Mimoze – 20€)

Ceo paket fakultativnih izleta –  65€.

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa, zavise od broja prijavljenih putnika i u organizaciji su lokalnog inopartnera. Cena se sastoji od troškova rezervacije, organizacije, troškova prevoza, angažovanih vodiča…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizaotor može ponuditi zainteresovanim putnicima korigovanu cenu koristeći gradski/međugradski javni saobraćaj.

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA

 • Rezervacija aranžmana – 45€
 • Do 28 dana pre puta – 40€
 • Do 14 dana pre puta, ostatak aranžmana

– Odloženo plaćanje do 4 mesečne rata bez kamate (januar-april 2024.):

– Deponovanje čekova, ili overene administrativne zabrane, kreditne kartice obavezno najkasnije 3 dana po rezervaciji.

– Platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:

 • 40% od cene aranžmana

Odbitak za sopstveni prevoz:

 • 20€
1

1. dan sreda, 14.02.2024. /Niš-Kruševac-Kraljevo-Budva

Okupljаnje grupe na predviđenom mestu u Nišu u 21h. Putovanje preko Kruševca, Trstenika, Kraljeva…Vožnja ka Budvi, uz usputne pauze za osveženje, odmor i granične formalnosti…

2

2. dan četvrtak, 15.02.2024./ Budva

Dolazak u popodnevnim časovima u Budvu, smeštaj i slobodno vreme u metropoli turizma Crne Gore. Uživanje u šetnji pored mora, gde se nalaze mnogobrojni lokali, barovi, taverne, ulicama Starog grada Budve. Noćenje.

3

3. dan petak, 16.02.2024./ Budva- Herceg Novi-Budva

Doručak. Slobodno prepodne u Budvi. U ranim popodnevnim časovima spektakularni izlet za Herceg Novi – na otvaranje 55. praznika Mimoze, kulturni gastro muzički festival koji počinje defileom mažoretkinja a nastavlja se prigodnim svečanim programom i najavljenim koncertom Halida Bešlića i drugih izvođača. Povratak u kasnim večernjim časovima u Budvu. Noćenje.

4

4. dan subota, 17.02.2024/ Budva– Dubrovnik – Budva

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šetnju pored mora ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Dubrovnika. Sledi kraći obilazak starog grada sa vodičem. Šetnja Stradunom, obilazak gradskog trga Pojana Luža, Orlandov stub, luka, palata Sponza. Slobodno vreme u Dubrovniku. Povratak u kasnim popodnevnim časovima u Budvu. Noćenje.

5

5. dan nedelja, 18.02.2024. / Budva – Kotor – Niš

Doručak. Slobodno vreme u Budvi ili fakultativni prepodnevni izlet za Kotor. Obilazak Trga od Oružja, potom trgova Svetog Tripuna, Svetog Luke i Svetog Nikole, fontana Karampana.. Povratak u Budvu i nastavak vožnje ka Srbiji oko 13:30h. Putovanje uz pause radi odmora i osveženja. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima, zavisno od gužve u saobraćaju, zadržavanja na granici. Kraj programa.

INFORMACIJE  U  VEZI  SMEŠTAJA:

 • Planiran hotel za smeštaj grupe je Rio Budva https://riobudva.com/
 • Organizator zadržava pravo smeštaja grupe u sličan hotel po kvalitetu, lokaciji i uslugama,
 • Smeštaj je u 1/2 sobama ili 1/2 sa pomoćnim/dodatnim krevetom
 • doručak je tradicionalno kontinentalni, (slatko/slani, čaj, kafa..)
 • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV SAT…).
 • Dostupnost wifi mreže u hotelima je varijabilna (u sobi, holu hotela, recepciji…). Agencija ne garantuje kvalitet mreže i dostupnost internet u celom hotelu.
 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Crnoj Gori.
 • U momentu objave ovog programa nema posebnih restikcija za ulazak građana Republike Srbije u R. Crnu Goru.
 • Svi putnici su u obavezi da poštuju aktuelne mere od strane R. Srbije i R. Crne Gore tokom putovanja i realizacije programa.
 • Raspored sedenja je odrđen momentom rezervacije, kompjuterski, a putnik je dužan da prihvati mesto po odrešenom rasporedu.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem Agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije. Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično).
 • Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Obavezno proverite važnost pasoša/lične karte (važeći min. još 6 meseci).
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata/ambasade o uslovima koji važe za ulazak.
 • Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R. Srbije ili ulaz na teritoriju  Crne Gore i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika. Preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, licenca OTP br. 217/2021, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

Ovlašćeni subagent: „OLIMPTURS“ – Niš, TPC KALČA I sprat, lok. B-60, tel. 018/206-666

Paket Budva Sopstveni Prevoz

  Popunite potrebne podatke i pošaljite upit za ovaj paket. Upit je informativnog karaktera i ne stvara nikakvu obavezu. Odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.

  GODINE DECE (u vreme putovanja)

  GODINE DECE (u vreme putovanja)

  GODINE DECE (u vreme putovanja)

  GODINE DECE (u vreme putovanja)