5 dana / 2 noćenja
Trajanje
Autobusom
Prevoz
Da
Vodič
Noćenje sa doručkom
Usluga

10.11. – 14.11.2022. godine

budimpesta iz nisa madjarska metropole olimpturs cene

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

U cenu je uračunato:

autobuski prevoz na navedenoj relaciji ( audio, A/C)
2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* , u 1/2 ili 1/2+1 standardnim sobama,
panoramsko razgledanje grada sa vodičem,
usluge stručnog vodiča za vreme trajanja aranžmana
troškovi organizacije putovanja

U cenu nije uračunato:

fakultativni izleti i ulaznice
međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji)
individualni troškovi

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI

(deca 2-12 godina ostvaruju popust)

 • krstarenje 15€ (deca do 12g. 10€),
 • Zamak Gedolo 15€ (deca do 12g. 5€),
 • Sentandreja 10€ (deca do 12g. 5€.),
 • TC Campona 5€
 • fakultativna večera 30€

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:

 • na upit
 • doplate za izbor posebnog sedišta u autobus (1000 rsd. po osobi)

POPUSTI

Popusti za decu do 12 godina u hotelu sa 3*:

 • Deca do 6 godina u pratnji 2 odrasle osobe: -50% (imaju mesto u autobusu, dele ležaj),
 • Deca od 6-12 godina u pratnji dve odrasle osobe: -30% (imaju ležaj u hotelu i mesto u autobusu).

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

 • Aranžman se može platiti u celosti gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.
 • Rezervacija 50€, ostatak do 14 dana pre polaska. Ostatak aranžmana, moguće je platiti na 2 mesečne rate, deponovanjem čekova, adm. zabrane ili kreditnom karticom.
1

1. dan, četvrtak /10.11.2022, Niš- Beograd- Budimpešta

Sastanak putnika na parkingu Građevinskog fakulteta u Nišu u 19.30h. Polazak za Budimpeštu u 20h. Vožnja autoputem sa pauzama po potrebi. Polazak iz Beograda u 23.30h. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima zbog pauza i graničnih formalnosti.

2

2. dan petak/11.11.2022, Budimpešta

…dolazak u Budimpeštu u jutarnim satima (zavisno od gužve na graničnom prelazu).Panoramsko razgledanje grada autobusom, (trajanje oko 3,5 sata –ulazi u cenu) : Trg Heroja- Andraši bulevar- Opera, Bazilika Svetog Stefana- Brdo Svetog Gelerta- Budimski dvorac- Crkva Matije Korvina- Ribarska kula. Slobodno vreme u centru grada za individualna razgledanja, šoping, ručak…..Transfer do hotela. Smeštaj. Noćenje.

3

3. dan subota/12.11.2022. Budimpešta – zamak Gedolo-

Doručak. Nakon doručka fakultativni izlet za Gedolo – čuveni letnjikovac kraljice Eržebete, udaljen 30 km od Budimpešte. Ovaj barokni zamak izgradila je plemićka porodica Grasalković u XVIII veku. Zamak, koji je danas otvoren za turističke posete, okružen je živopisnim parkovima i ergelom. Cena: 15€ (transfer+vodič). Ulaznica se plaća na licu mesta ( oko 15€, u zavisnosti od kursa forinte). Povratak u Budimpeštu.

Slododno vreme. U kasnim popodnevnim časovima:

Fakultativno krstarenje brodom ispod budimpeštanskih mostova: cena 15€

Fakultativna večera u čardi uz bogat meni, folklorni program, muziku. Cena 30 € (transfer + bogat meni + piće + ciganska muzika, folklorni program). Noćenje.

4

4. dan nedelja/13.11.2022. Budimpešta – Sentandreja-Campona -Beograd- Niš

Doručak. Odjava iz hotela i slobodno vreme. Nakon doručka, polazak na fakultativni izlet za slikovitu Sentandreju i TC Campona. Kraća vožnja do Sentandreje, koji sagradiše srpski trgovci u 18 veku…Pešacka tura „srpskim tragom“: Trg Vuka Karadžica – Požarevačka crkva – rodna kuća Jaše Ignjatovića – Glavni trg sa Blagoveštanskom crkvom i čuvenom srpskom školom, Preparandija – Saborna crkva i srpski muzej. Cena: 10 €/po osobi. Povratak u Budimpeštu do Tržnog centra Campona (5€), gde je predviđeno slobodno vreme, a u čijem se sastavu nalazi i Tropikarijum (ulaznica staje oko 10€). Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima, vožnja uz pauze po potrebi.

5

5. dan ponedeljak/14.11.2022. Beograd- Niš

…dolazak u Beograd oko ponoći (zavisno od zadržavanju na granici), u Niš posle ponoći (zavisno od gužve u saobraćaju i na graničnom prelazu).  Kraj programa.

Hotel Millenium 3*, širi centar grada, usluga- doručak, sobe 1/2 i 1/2+1, TWC,TV , telefon i mini bar.

Hotel Ibis 3*- širi centar grada, usluga- doručak, sobe 1/2 i 1/2+1, TWC,TV , telefon i mini bar.

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u stranoj zemlji.
 • Raspored sedenja je određen momentom rezervacije, kompjuterski, a putnik je dužan da prihvati mesto po određenom rasporedu.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem, Agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično).
 • Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Obavezno proverite važnost pasoša (važeći min. još 6 meseci).
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata/ambasade o uslovima koji važe za ulazak.
 • Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R. Srbije i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.
 • Preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000€ eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 30.000,00 eura, kojom se za slučaj: A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0113/2021 od 19.11.2021. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija broj 700761-020681/VV od 23.11.2021. kod “PROCREDIT BANK AD, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)”. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14.(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, odnosno odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE).

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br. 217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Organizatora koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije i sa kojim su dužni da se upoznaju što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum  25 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

Ovlašćeni subagent: „OLIMPTURS“ – Niš, TPC KALČA I sprat, lok. B-60, tel. 018/206-666

Budimpesta Madjarska Metropole Olimpturs

  Popunite potrebne podatke i pošaljite upit za ovaj paket. Upit je informativnog karaktera i ne stvara nikakvu obavezu. Odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.

  GODINE DECE (u vreme putovanja)

  GODINE DECE (u vreme putovanja)

  GODINE DECE (u vreme putovanja)

  GODINE DECE (u vreme putovanja)