Gradovi evrope 2019. Uskrs 2019. Makedonija 2019.

Ohrid autobusom – 4 dana

Sa uključenom posetom Skoplju fakultativno STRUGA – VEVČANI
4 dana / 2 noćenja
Autobusom